12 marca

Każde nasze działanie powinno być dla zadowolenia Boga, a nie po to, by zyskać uznanie. Nasze działanie jest zbyt tajemne i święte, by popisywać się nim przed innymi. Jego celem jest nasz własny postęp, osiągnięcia i realizacja.

By stać się świadomym Boga w czasie naszego codziennego działania, musimy poczuć, że wszystko, co robimy, jest równie ważne w Oczach Boga. Działajmy z poddaniem, czystymi myślami i oświeconym umysłem. Jeśli działamy, by zadowolić ego, próżność czy dumę, nie możemy uświadomić sobie własnej boskości, prawdy swego istnienia i zewnętrznego życia. Bóg ma specjalną misję, a nasza dusza przyjęła inkarnację, by zamanifestować tę misję. Powinniśmy poczuć, że mamy boski cel, boską przyczynę.

Twe serce przyszło na świat, by pracować dla Boga,
A nie po to, by czcić człowieka.