18 marca

Jeśli stale cieszymy się dobrymi myślami, boskimi, czystymi myślami, wtedy negatywne siły nie będą z nami przebywać.

Każdego dnia, wcześnie rano, co najmniej przez pięć minut powinniśmy praktykować pozytywne myślenie, pozytywną wolę, pozytywną moc. Co oznacza pozytywna moc? Oznacza Prawdę, która w nas istnieje i jest urzeczywistniana. Poczujmy, że Prawda jest już ucieleśniona, Ostatecznie poczujemy, że Prawda musi być objawiona i zamanifestowana w nas i poprzez nas. Wówczas nie będzie negatywnych sił, które mogłyby nam przeszkodzić albo zniszczyć naszą aspirację. Bardzo często pozwalamy, aby atakowały nas negatywne siły. Jeśli nie damy im szansy, będą się trzymać tysiące kilometrów od nas.

Po prostu bardziej kochaj wyższe życie,
Niższe życie automatycznie cię opuści.