6 marca

Najpierw módl się do Boga z oddaniem, by nazwał cię Swoim własnym. Jedynie wtedy będziesz mógł nazwać świat swoim, naprawdę własnym.

Im głębsze prowadzimy życie wewnętrzne, tym bardziej znaczące będzie życie zewnętrzne. W przeciwnym razie zewnętrzne osiągnięcia będą puste, to znaczy że bez wewnętrznego życia nie będą miały żadnego znaczenia. Nic nie usatysfakcjonuje mnie czy ciebie bardziej niż wewnętrzne życie. Wewnętrzne życie jest życiem duszy, gdzie rzeczywistość i boskość stale się rozwijają. Proszę więc, praktykuj wewnętrzne życie, a ono cię poprowadzi, zainspiruje, poinstruuje cię, jak możesz być bosko i najbardziej zwycięski w życiu zewnętrznym.