7 marca

Myśl mniej, a medytuj więcej. Planuj mniej, a działaj więcej.

Medytacja uwolni cię od morza ignorancji. Medytacja da ci wiecznotrwałą wolność. To wolność jedności. Teraz nie możesz zjednoczyć się nawet z jedną osobą tuż obok ciebie. Czujesz, że ty jesteś swoim ego, a ona kimś innym. Gdzie więc jest wolność? Próbujesz na miarę swoich ograniczonych możliwości i ograniczonej wiedzy wyćwiczyć swoją ludzką moc, by panować nad innymi. To zwiemy wolnością. Prawdziwa wolność to nierozłączna jedność z uniwersum. Rozwijacie się razem. Osiągasz coś i widzisz, że osiąga je zarazem całe uniwersum.

Obecna droga
Nie jest drogą do stania się dobrym.
Obecna droga
Nie jest drogą do kochania Boskiego Stworzenia.
Droga, by stać się dobrym,
To modlić się bezsennie.
Droga, by kochać Boskie Stworzenie,
To medytować bezwarunkowo.