11 kwietnia

Każdy dzień jest odnową życia. Każdy dzień jest narodzinami wewnętrznej pewności, że każda osoba jest wybranym instrumentem Najwyższego dla objawienia i spełnienia nieskończonej Boskości tu, na ziemi.

Jeśli nie doszukujesz się w innych negatywnych wartości automatycznie na pierwszy plan wysuwają się pozytywne wartości. Albo kogoś lubisz, albo nie lubisz. Jeśli do kogoś nie odnosisz się negatywnie, bezwiednie go lubisz. Nie ma innej możliwości. W każdej chwili umysł myśli o czymś pozytywnym, twórczym lub negatywnym, destrukcyjnym. Najlepiej więc widzieć w innych pozytywne cechy. Jeśli świadomie to robisz, nie będą mogły się ujawnić negatywne wartości.

Zanim umysł zmieni twe myśli,
Możesz wysłać je,
By zmieniły świat.