13 kwietnia

Największym nieszczęściem, jakie może przytrafić się ludzkiej istocie, jest utrata wewnętrznego spokoju. Żadna zewnętrzna siła nie jest w stanie pozbawić go spokoju. To jego własne myśli, jego własne działania mogą mu go zabrać.

Jak można znaleźć prawdziwy wewnętrzny pokój? Praktycznie rzecz biorąc nie oczekuj niczego od nikogo na planie fizycznym. Po prostu dawaj i dawaj, jak matka, która daje wszystko dziecku, wiedząc, że dziecko nie potrafi dać jej niczego w zamian. Nie oczekuj niczego od świata. Kochaj jedynie świat i ofiaruj swe zdolności, wewnętrzne bogactwo, radość. Wszystko, co masz, ofiaruj bezinteresownie światu. Oczekując czegoś od świata poczujemy się źle, bo świat nie rozumie nas i nie dba o nas. Jeśli więc możemy działać bezwarunkowo, będziemy mieli spokój umysłu.

By zrealizować
Złoty sen o spokoju,
Bezinteresownie służ
I bezwarunkowo kochaj.