17 kwietnia

Chociaż regularność duchowej praktyki może wydawać się mechaniczna, jest to stałe błogosławieństwo z powyżej i wskazuje na rozwój pewnej siły wewnętrznej.

Nie możemy medytować dwadzieścia cztery godziny na dobę. Musimy chodzić do pracy czy szkoły. Ale odpowiadając na pytania swego szefa, możesz poczuć żywa obecność naszej wewnętrznej istoty. Możemy poczuć obecność Boskiego dziecka, Boskiej obecności, która nas prowadzi. To wewnętrzne uczucie ma w sobie światło, spokój i zachwyt. Jak możemy je rozwinąć? Nie stanie się to z dnia na dzień. By rozwinąć mięśnie, musimy codziennie ćwiczyć. W życiu duchowym również musimy codziennie praktykować, aby rozwinąć tę wewnętrzną zdolność. Wówczas nawet mówiąc o rzeczach przyziemnych, nie stracimy wewnętrznego bogactwa, które zgromadziliśmy rano w czasie medytacji.

Na samym początku Bóg nie oczekuje
Od ciebie mistrzostwa w czymkolwiek.
Lecz oczekuje od ciebie we wszystkim
Twej duchowej dobrej woli.