19 kwietnia

Jak możesz być lepszą ludzką istotą, jeśli nie myślisz o Źródle?

Kto czyni cię dobrym? Kto czyni cię lepszym? Ktoś, kto jest nieskończenie lepszy od ciebie, a jest nim Bóg. Kiedy rodzi się w tobie potrzeba, możesz być lepszą ludzką istotą, możesz pomagać innym. Kto daje teraz tobie inspirację i aspirację, by pomóc ludzkości? Bóg. W chwili, gdy chcesz stać się lepszą ludzką istotą, musisz ofiarować swe dobre cechy: szczerość, pokorę, miłość do ludzi. Te dobre cechy pochodzą od jednej istoty, którą jest Bóg. Jeśli chcesz dać, najpierw musisz przyjąć od kogoś, kto ma wszystko w nieskończonej mierze. Jeśli od Niego nie przyjmiesz, jak będziesz dawał? Jak to możliwe?

Krytykowanie siebie nie jest drogą,
Która prowadzi do doskonałości; ani pochlebianie sobie.
Jedynie będąc nieustannie świadomym,
Poszukujący osiągnie swój cel.