22 kwietnia

Nie próbuj dosięgnąć Boga myślącym umysłem. To wzmocni intelektualne idee, aktywność i przekonania umysłu. Dosięgnij Boga płaczącym sercem. Tak przebudzisz swą duchową, głęboką świadomość.

Znając boską sztukę koncentracji, medytacji i kontemplacji, łatwo i świadomie złączysz świat wewnętrzny i zewnętrzny. Ku wielkiemu zaskoczeniu ujrzysz, jak świat zewnętrzny, pełen złożoności i dysharmonii staje się harmonijny, prosty, bezpośredni i prawdziwy. Wewnętrzny świat może uprościć komplikacje zewnętrznego życia. Oba te światy muszą rozwijać się razem. Jeśli tak nie będzie, co się stanie? Wewnętrzne życie będzie czekać przez tysiąclecia, by ofiarować Boską Prawdę światu, a zewnętrzne życie przez tysiąclecia pozostanie jałową pustynią.

Każda uduchowiona godzina i każda pełna serca medytacja
Może stworzyć i na pewno stworzy
Gigantyczną pewność w życiu poszukującego Boga.