23 kwietnia

Ludzie mają wiele marzeń, lecz ja mam tylko trzy: doskonały pokój między duszą i ciałem, całkowitą transformację i pełne zadowolenie całego Boskiego stworzenia.

Na pewno istnieje ogniwo między wewnętrznym i zewnętrznym światem. Musimy świadomie je poczuć, dotknąć i wzmocnić – przez determinację duszy i oddaną, pełnej dobrej woli służbę ciała. Ciało słucha umysłu. Umysł mówi: "Idź tędy" i ciało idzie. Za chwilę umysł powie:"Nie, nie! To zła droga. Idź tamtędy" i ciało znów posłucha. Tak ciałem rządzą ograniczenia. Dusza jest daleko poza domeną umysłu. Duszę przenika światło. Gdy świadomie próbujemy osiągnąć swobodny dostęp do wewnętrznej istoty – duszy, jej światło objawi się w nas i zawsze pomoże pokonać mroczną ciemność w nas i wokół nas. W końcu ujrzymy, że odeszliśmy miliony mil od ciemności i kąpiemy się w morzu nieskończonego światła.

Życzenie mej duszy: niech moje ciało stanie się
Doskonałym instrumentem Boga.
Życzenie mego ciała: niech moja dusza stanie się
Ostatecznie prowadzącym i przebaczającym
Kapitanem mojego ciała.