24 kwietnia

Dla prawdziwie poszukującego prawdy zewnętrzne i wewnętrzne życie są jednym. To życie ma tylko jedno przesłanie: Bóg jest duchowo na pierwszym miejscu.

Jeśli ciało słucha duszy, a nie wątpiącego, wyrafinowanego umysłu, wtedy ogniwo między wewnętrznym i zewnętrznym światem wzmacnia się, a oba światy się uzupełniają. Wewnętrzny świat potrzebuje zewnętrznego jako rydwanu, a wewnętrzny świat ma być jego woźnicą. Rydwan bez woźnicy jest bezużyteczny, nie może jechać. Woźnica bez rydwanu też już bezużyteczny. Obaj są niezbędni, równie ważni. Życie wewnętrzne i zewnętrzne są równie ważne.

Zewnętrzne życie jest ciałem.
Wewnętrzne życie jest sercem.
Cóż jedno może począć bez drugiego?
Tam, gdzie idzie jedno, drugie także musi podążać.