27 kwietnia

Nasza uduchowiona cierpliwość jest pierwszym szczeblem bogatej drabiny pokoju.

Ten świat jest wciąż miliony lat od globalnego pokoju. Lecz nie powinniśmy być zniechęceni, że nie widzimy jeszcze rzeczywistości pokoju. Zanim zaświta poranek, jest ciemno. Kiedy widzę ciemność wokół i identyfikuję się z nią, staje się prawie niemożliwe, bym uwierzył, że przyjdzie światło. Lecz na końcu tunelu jest światło. U kresu ciemności jest światło.

Od kiedy twoim jest
Cichy i spokojny umysł,
Twoja nadzieja
Na szerzenie pokoju na świecie
Nie pozostanie niespełnionym snem.