28 kwietnia

Kiedy zakończy się epoka rozumowania, serce pokoju przeniknie cały świat.

Kraje świata nie rozumieją siebie nawzajem, a kilka z nich jest wręcz nieboskich, by więcej nie powiedzieć. Lecz głęboko w nich jest wewnętrzny nakaz. Każdy naród ma nadzieję, że któregoś dnia pojawi się w nim pokój, światło i jedność. Pokój, jedność i światło rozkwitną ostatecznie na arenie świata właśnie dlatego, że każdy naród ma nadzieję. Dzisiejsza nadzieja będzie przekształcona jutro w ogromne zadowolenie jedynie wtedy, kiedy uwierzymy w tę nadzieję, staniemy się nią i w każdym będziemy oddychać aromatem i pięknem nadziei.

Wybór boskości przez człowieka
Jest naprawdę doskonały.
Pragnie on zobaczyć
Wszystkich poszukujących żyjących razem,
Jako członków jednej społeczności świata.