16 maja

Nigdy nie usłyszymy pieśni wewnętrznego głosu, gdy świadomie lub nieświadomie zaprzyjaźnimy się z lękiem.

Kiedy ogarnia nas zdenerwowanie i osacza lęk, musimy poczuć, że istnieje na to lekarstwo – wewnętrzne poczucie miłości Boga do nas. Zdenerwowanie i lęk odejdą jedynie wtedy, gdy zidentyfikujemy się z kimś, kto posiada pokój, równowagę, boskość i poczucie całkowitej jedności. Gdy zidentyfikujemy się z Wewnętrznym Przewodnikiem, uzyskamy siłę Jego oświecającego Światła. Zdenerwowanie pojawia się, ponieważ identyfikujemy się ze strachem. Lecz bojąc się cały czas lub mając nieboskie myśli, nigdy nie pójdziemy naprzód ku naszemu Celowi. Wnikniemy w boskość jedynie dzięki pozytywnym myślom: "Jestem z Boga, jestem dla Boga." Gdy tak myślimy, nie pojawi się zdenerwowanie ani lęk.

Odsuń zdenerwowanie!
Szczęście Boga i twoje szczęście
Pofruną razem w niebo jedności.