19 maja

Nasz Cel jest w nas. Aby osiągnąć ten Cel, musimy zaakceptować duchowe życie.

W życiu duchowym najbardziej potrzebna jest świadomość. Bez niej wszystko jest duchową pustynią. Idąc do ciemnego miejsca, zabieramy latarkę lub inne światło, aby widzieć, dokąd idziemy. Przy poznawaniu własnego nieoświeconego życia przyjmijmy pomoc świadomości. Wiem, że słońce oświeca świat. Lecz jak być tego świadomym? Tylko przez duchową świadomość, którą w sobie odkrywamy. Działanie słońca nie jest samo odkryciem. To nasza świadomość słońca sprawia, że czujemy, że oświeca ono cały świat. Nasza świadomość to odkrycie siebie we wszystkim – to nieskończone morze zachwytu.

Bądź dzielny, gdy chodzi o sprawy twego serca.
Bądź szczery, gdy chodzi o sprawy twego umysłu.
Zobaczysz, jak łatwo żyć własnym życiem
W najwyższej świadomości.