24 maja

Jest jedna porażka, która przynosi nam większy triumf niż jakiekolwiek zwycięstwo. Jaka to porażka? Porażka naszego ego, zwyciężonego przez naszą duszę.

Osłabiamy ego i ostatecznie pokonujemy je, myśląc o wszechprzenikającej Świadomości Boga. Ta Świadomość to nie jest coś, co musimy osiągnąć. Ona jest już w nas. Musimy starać się ja odnaleźć. Co więcej, medytując musimy ją oświecić w nieskończonej mierze. Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu ujrzymy, jak nasze ego zostanie pochłonięte przez łono śmierci.

O, Panie,
Daj mi zdolność
Kochania dźwięku Twej Ciszy
Nieskończenie bardziej niż
Kochania czegokolwiek innego.