27 maja

Im bardziej jesteśmy wewnętrznie posłuszni, tym lepiej zewnętrznie działamy.

Istnieje bardzo prosty sposób poznania, jaka jest dla nas Wola Boża. Od świtu każdego dnia rozpoczynamy budować własny świat. Podejmujemy decyzje. Czujemy, że musimy coś zrobić w pewien sposób. Z tą osobą muszę tak postępować. Muszę to powiedzieć, muszę to zrobić, muszę to dać. Wszystko tylko ja, ja, ja. Gdy zamiast planowania doskonale uspokoimy i wyciszymy nasz umysł, poznamy Wole Boga. Ta cisza nie jest martwą ciszą. Jest dynamiczną i chłonną ciszą naszego postępu.

Prawdziwy miłośnik boga
Nie może kierować się decyzjami umysłu.
Musi jedynie słuchać
Nakazów swego serca.