28 maja

Wolę bożą można poznać poprzez całkowitą ciszę i zawsze rosnącą chłonność umysłu.

Kiedy umysł ludzki pracuje z cała siłą, boska Wola nie może działać. Wola boża działa jedynie wtedy, gdy ludzki umysł nie pracuje. Kiedy umysł staje się pustym naczyniem. Najwyższy może do niego nalać nieskończonego Pokoju, Światła i Zachwytu. Najłatwiej poznamy Wolę Bożą, gdy staniemy się instrumentem, a nie tym, który działa. Gdy staniemy się instrumentem do przeprowadzenia Bożego Planu, Wola Boża będzie działać w nas i przez nas. Bóg jest działaniem i tym, który działa. Jest wszystkim. My tylko obserwujemy.

Kiedy swe ziemskie życie aspiracji i oddania
Poświęcisz jedynie
Na spełnienie Woli Bożej,
Z pewnością poczujesz,
Że życie sukcesu i serce postępu
To nic innego
Jak wysiłek bez wysiłku.