3 maja

Czy to akceptujesz, czy odrzucasz, Miłość Boga do ciebie jest bezgraniczna.

Kiedy Bóg mi przebaczył, kiedy dał mi Swe Współczucie i zesłał mi Swoje Błogosławieństwo, muszę poczuć Boską Miłość w każdym momencie. Muszę poczuć, że Jedyny, który mi przebaczył, okazał współczucie i pobłogosławił mnie, naprawdę dba o mnie. Jeżeli poczuję,, że Bóg naprawdę mnie kocha, jedynie wtedy odnajdę trwałe i prawdziwe szczęście. Stwórca jest cały Miłością dla swojego stworzenia. Lecz stworzenie często nie czuje tego czy nie zdaje sobie z tego sprawy. Ponieważ jestem częścią Boskiego stworzenia, jest moim prawdziwym obowiązkiem poczuć Miłość Boga w każdym momencie. Jedynie wtedy spróbuję stać się dobry, boski i doskonały, a także ucieszyć Go na Jego własny sposób.

Najlepsze nastawienie miłującego Boga:
Bóg o mnie dbał, Bóg dba o mnie
I Bóg będzie zawsze o mnie dbał.