30 maja

Życie czystości jest życiem w pełni samowystarczalnym, jest ono bowiem głęboko zakorzenione w Boskiej Miłości.

Miłość jest źródłem ludzkości, miłość jest źródłem boskości. Ludzka miłość kończy się ostatecznie frustracją. Dlaczego? Ponieważ rozwija się pomiędzy dwoma ograniczonymi fizycznymi wiadomościami. Boska Miłość jest cała oświeceniem. Na początku podróży, w połowie biegu i bliskiego kresu podróży wszystko jest oświeceniem. Boska Miłość zstępuje z wolności duszy do świadomości ciała. Boska Miłość jest słońcem wolności tak w Niebie, jak i na ziemi.

Aromat czystego serca
Zawsze intensyfikuje
Zachwyt i zadowolenie
Naszego życia.