31 maja

Człowiek może być szczęśliwy i bezpieczny jedynie wtedy, gdy jego serce odczuwa szybciej niż myśli jego umysł.

Każdy problem to siła. Kiedy widzimy problem, czujemy w głębi nas większą siłę. Kiedy zmagamy się z problemem, udowadniamy, że mamy nie tylko większą od niego siłę, lecz największą siłę na ziemi. Problem powiększa się, gdy serce się waha, a umysł kalkuluje. Problem zmniejsza się, kiedy serce rozwiązuje problem, a umysł wspomaga serce. Problem maleje, kiedy umysł używa swego poszukującego światła, a serce używa swego światła oświecenia.

Kiedy piętrzą się przed tobą
Zewnętrzne trudności,
Po prostu powiedz sobie:
"Jeśli mogę medytować
Wbrew tym przeciwnościom,
Stanę się lepszym i silniejszym
Poszukującym Boga
I miłośnikiem Boga."