16 czerwca

Jeśli powoli i stale idziesz drogą bezinteresowności, Bóg wkrótce w ciszy cię poprowadzi.

Bóg jest moim zwierzchnikiem, moim jedynym zwierzchnikiem. Jestem wobec Niego pokorny. To mój najwyższy obowiązek. Dzieci Boga są mi równe. Jestem wobec nich pokorny. To moja największa potrzeba. Duma jest moim podwładnym. Jestem wobec niej pokorny. To moja największa pewność. Moja pokora nie jest brakiem miłości do siebie. Kocham siebie. Naprawdę. Kocham siebie, ponieważ we mnie oddycha najwyższa boskość.

Wyjątkowym przywilejem
Jest posiadanie
Piękna spokojnego umysłu,
Czystości kochającego serca
I
Boskości pokornego życia.