17 czerwca

Uduchowione serce odkryło najwyższą prawdę: medytowanie na Boga jest przywilejem, a nie obowiązkiem.

Kiedy medytujemy w sercu, zdajemy sobie sprawę, że Bóg jest nieskończony i wszechmocny. Jeśli jest nieskończony, siła własnej wszechmocy może być również skończony. Istnieje On w różnorodnym działaniu: jest On wszędzie, wszystko jest w Nim, nic nie jest poza Nim. To może nam powiedzieć wewnętrznie nasza medytacja. Medytacja naszego serca powie też nam, że Bóg jest nam droższy niż najdroższy i że jest On naszym jedynym Umiłowanym.

Dlaczego serce pragnie medytować?
Serce pragnie medytować,
Ponieważ chce kochać bardziej
Najwyższego.
Serce wie,
Że medytacja jest
Odpowiedzią.