19 czerwca

Kiedy widzisz wyraźnie wady i złe cech jakiejś osoby, natychmiast spróbuj poczuć, że te defekty i wady nie reprezentują jej całkowicie. Prawdziwe ja tej osoby jest nieskończenie lepsze niż to, co widzisz w niej teraz.

Jeśli ludzkość musiałaby stać się doskonała, abyś ją zaakceptował, wtedy nie potrzebowałaby ona twojej miłości, uczucia i troski. Lecz właśnie teraz, w niedoskonałym stanie swej świadomości, ludzkość potrzebuje twojej pomocy. Udziel ludzkości bez zastrzeżeń nawet najmniejszej, nieznaczącej pomocy. To dla ciebie złota sposobność. Jeśli ją stracisz, twe przyszłe cierpienia będą większe niż będziesz mógł je znieść. Nadejdzie bowiem dzień, kiedy zdasz sobie sprawę, że niedoskonałość ludzkości, to twoja własna niedoskonałość. Jesteś stworzeniem Boga, tak samo jak ludzkość. Ludzkość jest tylko wyrażeniem ekspresji twego uniwersalnego serca. Możesz i musisz kochać ludzkość, nie tylko jako całość, lecz także jej poszczególne jednostki. Zdaj sobie sprawę, że twoja własna boskość nie będzie pełna dopóty, dopóki ludzkość nie osiągnie Najwyższego Celu.

Twoje codzienne życie
Jest zaludnione tymi,
Którzy poszukują i którzy nie poszukują,
Którzy wątpią w Boga i którzy wierzą w Boga.
Obejmuje ich twe oko troski,
Uczy ich twe serce miłości.