20 czerwca

Jedynym efektywnym sposobem kochania człowieka jest kochanie najpierw nieustannie Boga.

Zakończeniem wszystkich wewnętrznych nauk jest miłość, boska miłość, a nie ludzka. Ludzka miłość wiąże, jej rezultatem jest frustracja. U kresu frustracji rozwija się zniszczenie. Lecz boska miłość jest ekspansją, powiększeniem, poczuciem prawdziwej jedności. Tak więc, jeśli kogoś kochamy, musimy wiedzieć, że kochamy go właśnie, iż głęboko w tej osobie jest Bóg. Nie dlatego, że to nasz matka, ojciec, nasza siostra czy brat. Nie. Kochamy te osobę dlatego, że czujemy w niej i widzimy żywą obecność naszego Najdroższego Umiłowanego.

Ponieważ boję się Boga,
Nie muszę bać się żadnego człowieka.
Ponieważ kocham Boga,
Muszę kochać wszystkie ludzkie istoty.