5 czerwca

By spojrzeć w twarz klęsce i wielkiemu sukcesowi, musisz świadomie wyjść z terytorium zwątpienia.

Wątpimy w Boga właśnie dlatego, iż myślimy, że nie można Go zobaczyć. Wątpimy w boga właśnie dlatego, ze nie możemy Go usłyszeć. Wątpimy w Boga właśnie dlatego, że nie możemy go zrozumieć. Co zrobić, by go zobaczyć? Co zrobić, by Go usłyszeć? Co zrobić, by Go zrozumieć? Czy modlisz się z uduchowieniem każdego dnia, by Go zobaczyć? Odpowiedź brzmi: nie. Czy kochasz z głębi duszy ludzkość, by Go usłyszeć? Nie. Czy służysz boskości w człowieku, aby Go zrozumieć? Nie. Nie modlimy się do boga. Nie kochamy ludzkości. Nie służymy boskości w człowieku. A jednak chcemy ujrzeć boga twarzą w twarz. To niemożliwe.

Co jest przyczyną twoich upadków?
Nie twoje zwątpienie.
Nie twoja niepewność.
Lecz twoja niechęć.