7 czerwca

Żal nad sobą, pobłażanie sobie i egoistyczny, emocjonalny płacz to tylko nasze własne, inaczej nazwane słabości.

Jeśli mówisz, że nie wierzysz w siebie, ze wierzysz jedynie w Boga, nie dojdziesz daleko. Musisz mieć wiarę, stałą, wielką wiarę nie tylko w Boga, lecz także w siebie, jesteś bowiem synem lub córką Boga. Kiedy naprawdę czujesz, że jesteś dzieckiem Boga, odkryjesz, że przyjaźń z ignorancją jest poniżej twojej godności. Rzeczywistość. Wieczność. Nieśmiertelność i Nieskończoność to nie tylko teoretyczne określenie: masz do nich prawo od chwili swych narodzin. Kiedy w to wierzysz, Bóg ześle Swe wybrane Błogosławieństwo na twoją oddaną głowę i serce pełne poddania.

Nie przekroczysz siebie,
Studiując książki.
Lecz z pewnością przekroczysz siebie
Słuchając nakazów własnej duszy.