10 lipca

Charakter to jest po prostu to, czym wewnętrznie jesteśmy i co zewnętrznie robimy.

Kiedy musisz się bronić albo chronić, spróbuj użyć wyższej broni. Jeśli ludzie coś mówią, a ty odpowiadasz na tym samym poziomie, nie będzie temu końca. Jeśli zaś po prostu przełkniesz swój gniew, oni dalej będą próbowali cię wykorzystywać. Lecz kiedy zobaczą i poczują w tobie ogromny wewnętrzny spokój, ujrzą coś, czego nigdy nie będą w stanie przełamać. Dostrzegą w tobie zmianę, a ta zmiana ich nie tylko zaskoczy, lecz również przestraszy i onieśmieli. Poczują, że ich broń jest bezużyteczna.

Jeśli twoja aspiracja jest prawdziwa
Uratuje cię ona
W każdym momencie
Przed narzekaniem świata.