22 lipca

Jest słowo bardzo słodkie, czyste i znajome. To słowo brzmi świadomość – inna nazwa wewnętrznego głosu.

Świadomość może żyć w dwóch miejscach: w sercu prawdy i na ustach fałszu. Gdy świadomość uderza pierwszy raz, musimy myśleć, że okazuje nam bezwarunkową miłość. Gdy uderza drugi raz, musimy poczuć, że okazuje nam bezwzględną troskę. Gdy uderza trzeci raz, musimy zdać sobie sprawę, że ofiarowuje nam nieograniczone współczucie, by uchronić nas od zatonięcia w morzu ignorancji.

Znam i twoje słodkie, i twoje zachęcające, inspirujące sukcesy.
Jesteś szczęśliwy, ponieważ wyrwałeś drzewo swych pragnień.
Jesteś doskonały, ponieważ zawsze słuchasz nakazów
Wewnętrznego doradcy: Światła świadomości.