24 lipca

Nie ma takiej rzeczy jak słodycz oczekiwania, bo wewnątrz oczekiwania zawsze rosną ciernie pragnień.

Człowiek ma niezliczone pragnienia. Kiedy ich nie zaspokoi, przeklina sam siebie. Czuje, że jest klęską, beznadziejną i bezradną. Pragnie udowodnić swe istnienie na ziemi zbierając owoce swych pragnień. Myśli, że spełniając pragnienia, udowodni swą wyższość nad innymi. A jednak, niestety, upada i będzie upadał. Lecz Bóg przychodzi do niego i mówi: "Moje dziecko nie upadłeś. Nie jesteś beznadziejny. Nie jesteś bezradny. Jak możesz być beznadziejny? Ja rosnę w tobie jako Moje zawsze pełne światła i zawsze spełniające Marzenie. Jak możesz być bezradny? Ja jestem w tobie jako nieskończona moc."

Kiedy chcemy dominować, możemy być szczęśliwi.
Kiedy nie oczekujemy, możemy być doskonali.