28 lipca

Jeśli wiesz, jak siebie bosko kochać, będziesz zdolny uratować siebie od nieboskiej miłości innych.

Każda osoba może kochać siebie po prostu dlatego, że jest bezpośrednim kanałem przepływu Boskości. Bóg pragnie wyrazić siebie w każdej osobie w unikalny sposób. Kiedy świadomie i w pełni stajemy się jednością z Bogiem, nie tylko spełniamy go, lecz także spełniamy siebie. Kiedy mówię, że prawdziwie i szczerze kocham siebie, ponieważ kocham Prawdę, to znaczy że świadomie czuję, iż Prawda stale oddycha we mnie, ze mną i dla mnie.

Nie pomniejszaj płaczu swej aspiracji.
To praca, za którą inni daliby się zabić.
Kochaj siebie w bardziej boski sposób.
To praca, którą ty jedynie możesz
I ty jedynie musisz
Wykonać.