10 sierpnia

Ego żywi się uwagą. Doskonałość naszej niepewnej zwierzęco-ludzkiej natury żywi się Morzem Współczucia Boga.

Popełniasz błąd, kiedy czujesz, że spełniając wymogi ego, sprawisz, iż jego wola wyczerpie się podobnie jak wyczerpują się pieniądze, które wydaliśmy. Jeśli masz pieniądze, korzystasz z nich, a one znikają. W przypadku ego tak nie jest, następuje kontynuacja. Matką ego jest ignorancja. Tak jak nie ma kresu naszej ignorancji, jeśli nie aspirujemy, podobnie nie ma granicy naszego ego. Przeciwnie, gdy żywimy je, spełniając jego żądania, staje się coraz silniejsze. Jeśli ktoś naprawdę pragnie życia wewnętrznej radości i spełnienia, wtedy musi schwycić ego jak złodzieja, im prędzej, tym lepiej. Ten złodziej wciąż kradnie nasze boskie cechy: radość, pokój, poczucie jedności z reszta świata.

Ukryj swą potrzebę
Zainteresowania sobą.
Uśmiech Satysfakcji Boga
Od razu cię oświeci.