12 sierpnia

Nigdy nie zwracaj uwagi na to, że ego chce rywalizować z innymi.

Musisz poczuć jedność z wszystkimi. Kiedy tak będzie, natychmiast poczujesz, jak poszerza się twoja świadomość. Jeśli ktoś robi coś dobrze, natychmiast poczuj, że ty to robisz. On także powinien to poczuć, gdy ty coś robisz dobrze. Kiedy ktoś robi coś bardzo dobrze, inni muszą poczuć, że to ich własna świadoma inspiracja i aspiracja pomogły tej osobie osiągnąć sukces. Jeśli zawsze mamy poczucie pracy zespołowej, będziemy zdolni pokonać ego.

Jeśli nie przejawiasz
Żadnego zainteresowania
Rywalizowaniem ego,
Natychmiast wygrasz
I Tron, i Koronę Boga.