23 sierpnia

Bądź prosty, bądź szczery, czysty i pokorny. Powróć, powróć raz jeszcze do podstaw wewnętrznego życia.

Czasami rozpoczynamy życie wewnętrzne zwiedzeni pokusą. Jedni ludzi żyją zwykłym życiem, by spełnić swe pragnienia, inni zaś w tym celu praktykują życie wewnętrzne przez kilka dni czy miesięcy. Po takim doświadczeniu czują, że życie wewnętrzne nie zaspokaja ich pragnień. Do tego lepiej służy światowe życie. Wewnętrzne życie jest trudne jedynie wtedy, kiedy ktoś pragnie spełnić najpierw życie zewnętrzne, a na końcu życie wewnętrzne. Należy najpierw spełnić życie wewnętrzne. Można także równocześnie prowadzić życie wewnętrzne i zewnętrzne, mając stałą świadomość, że spełnienie wewnętrznego życia automatycznie niesie spełnienie życia wewnętrznego.

Moja poranna obietnica:
Dzisiaj nie zawiodę Boga.
Moja wieczorna obietnica:
Jutro stanę się
Nieskończenie lepszym
Instrumentem Boga.