24 sierpnia

Tym, czego potrzebuje mój umysł, jest świeży powiew słodkiej nadziei, że jeszcze raz odniosę świetne zwycięstwo w życiu.

Jedność jest jedyną rzeczywistością. Temu, kto ustanowił jedność z Bogiem, nie brakuje pewności. Dopóki ta jedność nie będzie ustanowiona, dopóty poszukujący musi być bardzo ostrożny. Musi zawsze pamiętać, że przyszedł tu, by zostać doskonałym instrumentem Boga. Każdego dnia i godziny powinien myśleć: "Niech stanę się doskonałym instrumentem." Nawet wtedy, gdy świat zewnętrzny wysoko go ceni, nie powinien doznawać samozadowolenia, bo nie będzie chciał stać się lepszy i nie dokona żadnego postępu.

Boga nie interesują
Nasze zewnętrzne słabości.
Boga nie interesują
Nawet nasze wewnętrzne słabości.
Interesuje Go tylko nasza
Wewnętrzna i zewnętrzna jedność
Z Nim.