8 sierpnia

Życie bezinteresownego oddania to szczególne błogosławieństwo, przesłanie, które zawsze żyje na ziemi.

Doświadczając odrobinę wewnętrznego pokoju czy zachwytu, czujemy, że życie na ziemi jest spełniające. Czymkolwiek jednak jeszcze jesteśmy, cokolwiek jeszcze innego posiadamy, nie ma to znaczenia dla Oka Boga. Jedynie wtedy, gdy używamy zdolności umysłowych, materialnego bogactwa i siły fizycznej w służbie Boga, nabierają one znaczenia. Boskie światło daje im nowe życie. Bez duchowego bogactwa zewnętrzne skarby są nieistotne. Bądźmy bardzo pokorni wewnętrznie, zdajmy sobie sprawę z wagi duchowych skarbów: miłości, czystości, oddania i poddania. Posiadając je, użyjemy zewnętrznego bogactwa boski sposób.

Bądź spontaniczny jak dziecko.
Dziecko nie próbuje zdobyć niczego
W nienaturalny sposób.
Nie próbuje być kimś lub czymś innym.
Przychodzi do Boga w naturalny sposób.