9 sierpnia

Ludzkie ego nigdy, w żadnych warunkach nie doświadczy prawdziwej wewnętrznej radości. Ludzkie ego doświadcza przyjemności dokonując wielu rzeczy, zbierając skarby, zdobywając siłę rządzenia innymi. Wewnętrzna radość sama siebie tworzy. Nie zależy od zewnętrznych warunków czy osiągnięć.

Nasze ego, nasze małe ja stale szuka czegoś poza sobą, ponieważ jest ograniczone. Prawdziwą naturą ego jest niezadowolenie, brak satysfakcji. Nigdy nie satysfakcjonuje go to, czym jest i co posiada, ponieważ prawda zawsze jest gdzie indziej. Prawda istnieje z dala od ego, lecz ego czuje, że prawda jest tuż obok, w zasięgu ręki, łatwo dostępna. Gdziekolwiek znajduje się ego, odczuwa, że stoi na jednym brzegu rzeki, a prawdę widzi na drugim. Gdy przedostanie się na ten drugi brzeg, odkrywa, że prawda jest znowu gdzie indziej. Małe ja kocha własną koncepcję prawdy. Chociaż kroczy po polu zniechęcających doświadczeń, czuje, że zaraz dotrze do satysfakcjonujących, zachęcających doświadczeń.

Chcesz posiadać świat?
Więc zrób najpierw pierwszą rzecz:
Módl się do Boga,
Byś całkowicie do Niego należał
Razem z puszczą pragnień twego umysłu.