20 września

Każdy z nas jest zawodny, a jednak każdy z nas będzie ostatecznie doskonałym reprezentantem Boga na ziemi.

Zauważamy, że na tym świecie jedno zastępuje drugie. Dzień zastępuje noc, strach odwagę, zwątpienie wiarę, a miłość własna zastępuje miłość do Boga. Lecz gdy stajemy się bezwarunkowo poddanymi poszukującymi boga, nasza jedność z Bogiem nigdy nie będzie niczym zastąpiona.

Jeśli jesteś prawdziwym miłośnikiem boga,
Całkiem możliwe, że ujrzysz,
Jak w bitwie pomiędzy
Sercem aspiracji i umysłem podejrzeń
Wygrywa ostatecznie serce aspiracji.