21 września

Możesz doznać doskonałego spokoju jedynie wtedy, kiedy utrzymasz wędrujący umysł przy Stopach Przebaczenia Boga.

Kiedy masz boski spokój, do drzwi twego serca na pewno zapuka urzeczywistnienie. Lotos realizacji będzie rozkwitał w twym sercu płatek po płatku. By urzeczywistnić boga nie są konieczne świątynie, kościoły i synagogi. Nie jest potrzebna tkanina pism i ceremonii. Konieczna natomiast jest medytacja. Medytacja sprawi, że urzeczywistnienie Nieskończonego Boga w twojej duszy, sercu, umyśle i ciele.

Medytacja przychodzi jak anioł,
By oświecić twój umysł,
Wyzwolić twoje serce,
Unieśmiertelnić twoje życie.