24 września

Odkrycie Boga to nic innego jak kwestia niezrezygnowania z gry.

Na początku każdy doświadcza wzlotów i upadków w życiu duchowym. Kiedy dziecko uczy się chodzić na początku potyka się i upada. Lecz po pewnym czasie nauczy się właściwie chodzić i w końcu biegać. Ostatecznie może biegać tak szybko, jak tylko pozwalają mu jego fizyczne możliwości. Ale małe dziecko nie może oczekiwać, że pobiegnie tak szybko, jak jego ojciec, który ma większe fizyczne możliwości. Kiedy zatem doświadczasz wzlotów, poczuj, że widzisz szczyty swych najwyższych możliwości. Kiedy doznajesz upadku, poczuj, że to tylko czasowa niedyspozycja. Nie bądź zniechęcony, kiedy widzisz, że inni, bardziej zaawansowani w życiu duchowym, biegną. Niegdyś i oni się potykali.

Bądź dzielny wewnętrznie i zewnętrznie!
Nie pozwól tyranii
Wspomnień przeszłości
Zniszczyć mostu nadziei twego serca,
Którym przejdziesz
Na inne wybrzeże
Wybrzeże światła i zachwytu.