5 września

Życie pokoju jest rezultatem naszego bezwarunkowego poświęcenia Woli Najwyższego. Jeśli nie oczekujemy niczego od świata, złego czy dobrego, będziemy mieć pokój w całej swej istocie.

Pokój jest największym i najwyższym błogosławieństwem dla człowieka. Człowiek myśli, że może mieć wszystko, gdy mu się dobrze powodzi. Lecz gdy brak mu pokoju, jest najgorszym możliwym żebrakiem. Mówimy „pokój umysłu”, lecz w umyśle nie mamy pokoju. Będąc w umyśle, nigdy nie możemy mieć nawet odrobiny pokoju. Jeśli go pragniemy, musimy wyjść poza domenę umysłu. Jak to zrobić? Poprzez stałą aspirację. Ta aspiracja pozwoli nam wziąć umysł jak tłumoczek i wrzucić go do morza serca. Wówczas ujrzymy, że nasz umysł, witalność i ciało fizyczne – całą naszą istotę – wypełnia wewnętrzny pokój.

Każdego dnia spróbuj zwiększać
Swą miłość do Boga.
Wtedy pokój automatycznie pojawi się
W twoim niespokojnym umyśle.