Marzec

Jeśli cały czas podróżujesz na skrzydłach nadziei,
A nie na skrzydłach determinacji,
Nie powiedzie ci się na polu bitewnym życia.

1 marca

Ten, kto kocha, nigdy się nie starzeje. Bóg jest na to jaśniejącym przykładem.

Możesz odczuwać, że w tym świecie niektórzy ludzie są bardzo źli. Lecz czując, że ktoś jest bardzo zły lub nienawidząc kogoś, czy coś zyskujesz? Ten ktoś też nie zyskuje na twej nienawiści. Lecz co ty zrobiłeś? Nienawidząc kogoś, straciłeś coś bardzo słodkiego w sobie. Dlaczego miałbyś tracić coś bardzo cennego tylko dlatego, że chcesz kogoś poprawić nienawidząc go? Na tym świecie musimy być bardzo mądrzy. Mówisz, że ktoś jest zły i musisz go poprawić. Nienawiść nie jest właściwym instrumentem. Jeśli chcesz użyć właściwej broni, najbardziej efektywna jest miłość.

Twój umysł wie tylko, jak gromadzić narzekania.
Twoje serce wie tylko, jak śpiewać pieśń jedności.

2 marca

Módl się do Boga, by dał ci tę samą miłość, jaka kocha Samego Siebie, żebyś mógł cieszyć się nieskończoną wolnością od więzów ziemskiego ego.

Możesz sądzić, że miłość to nie wystarczająco silna broń, a nienawiść jest jak ostry nóż. Nie. Moc miłości jest nieskończenie potężniejsza niż siła nienawiści. Kiedy kogoś kochasz, muszą objawić się w nim jego boskie cechy. Ktoś zrobił coś złego. A ty teraz czego pragniesz? Chcesz go ukarać i uderzyć? Co stanie się, gdy go uderzysz? Jest w tobie świadomość i ona będzie cię dręczyć. Powie: "Co zrobiłeś? On uczynił źle, to prawda. Ale ty postąpiłeś jeszcze gorzej. Czyżbyś był pod jakimś względem lepszy od niego?" Możesz rozwinąć w sobie miłość, jeśli codziennie rano będziesz modlił się do Boga: "O, Boże, w Twoim stworzeniu, w innych ludziach chcę widzieć tylko dobre cechy. Jeśli wokół mnie dzieją się złe rzeczy, a ludzie mnie dręczą, proszę, daj mi niezbędną cierpliwość, bym mógł zachować pełnie pokoju w zewnętrznym życiu. Ludzie mogą robić mi coś złego, ale ja ofiaruję im moją cierpliwość.

Cierpliwość jest świętą tajemnicą zwycięstwa
Zarazem Boga jak i człowieka.

3 marca

Pewność siebie oznacza przewodnictwo Boga.

W życiu duchowym Bóg daje nam zdolność zrobienia tego, co On chce. Nasze poddanie Bogu jest zarazem drogą wspomożenia nas samych, daje On nam bowiem właściwe podejście i mówi, jakie działanie należy podjąć w zewnętrznym świecie. Siła Boga i Światło Boga dają nam możliwość pomożenia sobie samym. Musimy uczynić wysiłek, lecz cały czas należy pamiętać, że Bóg jest naszym Źródłem. To On daje nam zdolność pomożenia sobie. Musimy stać się Jego instrumentami. Pracujemy, lecz musimy robić to dla Boga. Jesteśmy dziećmi Boga, a On zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. Tak jak my zaspokajamy potrzeby naszych dzieci, On zaspokaja nasze potrzeby.

Jeśli nie słuchasz szeptu swojej duszy,
twoje będzie życie gorzkiej frustracji.

4 marca

Najpierw bądź oświecony. Potem możesz stać się twórcą spełnionego świata.

Świat zewnętrzny może być spełniony przez świat wewnętrzny. Jak siejesz wewnętrznie, tak zbierasz zewnętrznie. Jeśli o świcie ofiaruję Bogu jedną boską myśl, jedną duchową myśl, zauważę, jak w ciągu całego dnia otrzymuję owoce owej boskiej myśli. Jeśli modlę się lub medytuję na boską miłość, radość i pokój, przez cały dzień będę cieszył się owocami mojej medytacji w formie miłości, radości, pokoju czy innych wartości, do których tęskniłem. Wewnętrzny świat może i musi wpływać na świat zewnętrzny, by zmienić go na lepszy.

To, czego z mocą się uchwyciłeś w świecie myśli,
Uczyni cię albo ulicznym żebrakiem,
Albo wielkim królem.

5 marca

Jeśli prowadzisz życie duchowe, wtedy w każdym momencie Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu.

Dla zwykłej osoby Bóg nie jest pierwszy. Dobrobyt, siła, pozycja, sława i inne rzeczy są ważniejsze. Lecz osoba uduchowiona mówi: "Bóg musi być pierwszy, życie wewnętrzne musi być pierwsze." Jak siejemy, tak zbieramy. Siejemy nasienie, a ono kiełkuje. Potem staje się wielkim drzewem figowca. Nasze życie wewnętrzne musi być pierwsze, przed wszystkim innym w życiu zewnętrznym, bo jego uduchowienie jest rezultatem i wcieleniem naszego wewnętrznego życia. Osoba uduchowiona czuje, że życie wewnętrzne jest najważniejsze i musi stać na pierwszym miejscu. Zwykła osoba czuje: "Życie duchowe jest nieuchwytne, pozbawione znaczenia. Cieszmy się życiem. Posiadajmy i niech nas ktoś posiada. Cieszmy się światem, a on niech cieszy się nami. Nie ma mostu między życiem duchowym i zwykłym." Lecz osoba duchowa szczerze woła: "Zrealizuję Prawdę tak, jak Ona tego chce, i sprowadzę Ja do mego zewnętrznego życia." Prawda jest wewnątrz, lecz musi być odczuta i odnaleziona także zewnętrznie.

Dopóki nie postawisz Boga pierwszego
We wszystkim, co robisz i mówisz,
Twoje życie aspiracji
zwiędnie w nicość.

6 marca

Najpierw módl się do Boga z oddaniem, by nazwał cię Swoim własnym. Jedynie wtedy będziesz mógł nazwać świat swoim, naprawdę własnym.

Im głębsze prowadzimy życie wewnętrzne, tym bardziej znaczące będzie życie zewnętrzne. W przeciwnym razie zewnętrzne osiągnięcia będą puste, to znaczy że bez wewnętrznego życia nie będą miały żadnego znaczenia. Nic nie usatysfakcjonuje mnie czy ciebie bardziej niż wewnętrzne życie. Wewnętrzne życie jest życiem duszy, gdzie rzeczywistość i boskość stale się rozwijają. Proszę więc, praktykuj wewnętrzne życie, a ono cię poprowadzi, zainspiruje, poinstruuje cię, jak możesz być bosko i najbardziej zwycięski w życiu zewnętrznym.

7 marca

Myśl mniej, a medytuj więcej. Planuj mniej, a działaj więcej.

Medytacja uwolni cię od morza ignorancji. Medytacja da ci wiecznotrwałą wolność. To wolność jedności. Teraz nie możesz zjednoczyć się nawet z jedną osobą tuż obok ciebie. Czujesz, że ty jesteś swoim ego, a ona kimś innym. Gdzie więc jest wolność? Próbujesz na miarę swoich ograniczonych możliwości i ograniczonej wiedzy wyćwiczyć swoją ludzką moc, by panować nad innymi. To zwiemy wolnością. Prawdziwa wolność to nierozłączna jedność z uniwersum. Rozwijacie się razem. Osiągasz coś i widzisz, że osiąga je zarazem całe uniwersum.

Obecna droga
Nie jest drogą do stania się dobrym.
Obecna droga
Nie jest drogą do kochania Boskiego Stworzenia.
Droga, by stać się dobrym,
To modlić się bezsennie.
Droga, by kochać Boskie Stworzenie,
To medytować bezwarunkowo.

8 marca

Biedny umysł narzeka. Bogate serce podtrzymuje swą jedność z Bogiem-Stworzeniem.

Jeśli chcesz wolności, duchowej wolności, to pragnę powiedzieć, że możesz osiągnąć ją poprzez stanie się jednym z resztą ludzkości. Cóż daje ci wolność, którą cieszysz się teraz, oddzielając się od innych? Tak, powinieneś się oddzielić od ignorancji, niedoskonałości, ograniczeń więzów i tak dalej, lecz nie powinieneś i nie możesz oddzielać się od swej duszy, która jest Światłem i Zachwytem. Kiedy podążamy ścieżką życia duchowego, powinniśmy wiedzieć, że prawdziwa wolność to identyfikowanie się z resztą świata, z całą ludzkością. Stając się jednym, trwamy zjednoczeni i maszerujemy zjednoczeni do Najwyższego. Zjednoczeni spełniamy nasz Cel.

Mój Najwyższy Panie,
Daj mi zdolność
Kochania ciała rzeczywistości Twego Stworzenia
Dokładnie tak, jak kochałem
Duszę Nieśmiertelności Twojej Wizji.

9 marca

Twoje wewnętrzne istnienie i zewnętrzna rzeczywistość Boga są jednym.

Kiedy bosko kochasz samego siebie, kochasz siebie, ponieważ Bóg oddycha w tobie, ponieważ Bóg chce spełnić Siebie poprzez ciebie. Jeśli kochasz siebie egoistycznie zabijasz siebie. Jeśli kochasz siebie bezbożnie, ograniczasz siebie. Jeśli zaś kochasz siebie bosko, kochasz siebie, bowiem właśnie w Tobie jest Bóg. Dlatego siebie kochasz. ty i Bóg jesteście jednym.

Proszę cię, żebyś zrobił właściwą rzecz:
Byś kochał siebie szczerze i z głębi duszy.
Zabraniam ci robić złą rzecz:
Mieć niską opinię o sobie
I głupio odpoczywać w lenistwie.

10 marca

Nie marnuj swych godzin służby dla Boga myśląc przyziemne myśli.

Narzekanie nigdy niczemu nie służy. Za razem kiedy narzekamy, wiążemy siebie i innych. Życie aspiracji jest ekspansją siebie dla manifestacji Boga. Jeśli zaczyna się narzekanie, pojawia się nasz wróg. Każde narzekanie jest wrogiem, upadkiem, zejściem z kochającego wszystko i obejmującego wszystko drzewa rzeczywistości, którego jesteśmy kochającymi, oświecającymi i spełniającymi owocami.
Jeśli żyjesz w atmosferze aspiracji, doskonałość stanie się

twoim danym przez Boga imieniem.

11 marca

Jeśli twoja medytacja jest naprawdę głęboka i wysoka, wtedy na pewno cicho rozmawiasz z pokojem.

Aby znaleźć pokój, należy medytować na serce, gdzie jest radość, stała radość. Wtedy nie pragniemy, by doceniali nas inni. Zależymy od własnego wewnętrznego Źródła, gdzie jest nieskończony pokój, nieskończona miłość, nieskończona radość.

Nie rezygnuj, nie rezygnuj!
Twe życie modlitwy jest twym przyszłym zbawieniem.
Twe serce medytacji jest twą przyszłą doskonałością.

12 marca

Każde nasze działanie powinno być dla zadowolenia Boga, a nie po to, by zyskać uznanie. Nasze działanie jest zbyt tajemne i święte, by popisywać się nim przed innymi. Jego celem jest nasz własny postęp, osiągnięcia i realizacja.

By stać się świadomym Boga w czasie naszego codziennego działania, musimy poczuć, że wszystko, co robimy, jest równie ważne w Oczach Boga. Działajmy z poddaniem, czystymi myślami i oświeconym umysłem. Jeśli działamy, by zadowolić ego, próżność czy dumę, nie możemy uświadomić sobie własnej boskości, prawdy swego istnienia i zewnętrznego życia. Bóg ma specjalną misję, a nasza dusza przyjęła inkarnację, by zamanifestować tę misję. Powinniśmy poczuć, że mamy boski cel, boską przyczynę.

Twe serce przyszło na świat, by pracować dla Boga,
A nie po to, by czcić człowieka.

13 marca

Kochaj Boga, tylko Boga, bez zastrzeżeń i, jeśli możesz, bezwarunkowo.

Miłość. Kogo kochasz? Najwyższego w każdej istocie. Kochając ciało, ograniczasz. Kochając duszę, wyzwalasz siebie. Kochasz indywidualną duszę, Najwyższego w każdej ludzkiej istocie. Nic nie może być większe niż miłość. Bóg jest wielki jedynie dlatego, że jest nieskończoną Miłością. Jeśli ktoś chce zdefiniować Boga, może to robić na setki sposobów. Lecz ja uważam, że nie ma tak dobrej definicji Boga, jak powiedzenie: "Bóg jest Miłością". Jeśli pojawia się strach na dźwięk słowa "Bóg", jesteśmy miliony, miliardy kilometrów oddaleni od Boga. Kiedy powtarzamy imię Boga i czujemy miłość, nasza koncentracja, medytacja i kontemplacja są prawdziwe.

Po prostu trochę bardziej kochaj Boga.
Po prostu myśl o sobie trochę mniej.
I spójrz, wszystkie twe niewyobrażalne problemy są rozwiązane.

14 marca

Ukryj swą nerwowość, a umrzesz. Ujawnij swą nerwowość, a będziesz zwycięzcą.

Cały świat jest pod panowaniem niepokoju i zdenerwowania. Prawdziwym celem praktykowania jogi jest uzyskanie pokoju, pokoju umysłu. Kiedy ktoś osiąga pokój umysłu, zaczyna automatycznie dysponować niepokonaną wewnętrzną siłą. Jak może w kimś, kogo przenika wewnętrzna moc, pojawić się zdenerwowanie? W takiej osobie nie ma niepokoju, zdenerwowania. Zdenerwowanie pojawia się, kiedy odbierasz część całości. Strach pojawia się, kiedy oddzielasz część od całości. Bóg jest całością. Bóg jest Absolutem. Kiedy praktykujesz jogę, dotykasz Absolut i wkraczasz weń; nie pozostajesz częścią oddzieloną od całości. Kiedy wkraczasz w Absolut, widzisz, że jest w Nim cała siła, cała moc: nie ma strachu. Joga może wyleczyć całą twoją nerwowość, niepokój i niedoskonałość.

Powiedz swemu wątpiącemu umysłowi: "Nie!"
Powiedz swemu kochającemu sercu: "Tak!"
Wówczas zniknie twoje nerwowe napięcie.

15 marca

Jeśli tego nie zauważyłeś, wiedz, że istnieje ogniwo pomiędzy ludzkim życiem pragnień i nieprzerwaną mocą frustracji.

Bez znaczenia jak mocno jesteśmy osadzeni w życiu duchowym, zobaczymy, że w przywiązaniu istnieje jedynie frustracja. Gdy nie spełniamy pragnień, które nas wiążą, natychmiast pojawia się frustracja. W życiu duchowym musimy zakończyć wszelkie przywiązania. Wyzwolenie od przywiązań nie oznacza, że staniemy się chłodni, powściągliwi i zdystansowani wobec wszystkich. Przywiązanie może być przekształcone we właściwe rozumienie i jedność. Przywiązanie samo w sobie nie jest jednością. Przywiązanie często istnieje przez chwilę, a potem co z oczu, to i z umysłu.

Prawdziwa jedność z ludzkimi istotami jest bardzo ważna. W jedności nie będziemy nigdy sfrustrowani, ponieważ jedność implikuje najsilniejsze wewnętrzne rozumienie, a to wewnętrzne rozumienie jest oświeceniem.
Jeśli szczerze pragniesz wyzwolić się
Z dżungli przywiązań, spotkaj się z poszukującymi,
Którzy mają więcej wiary w Boga
I bardziej kochają Boga niż ty.

16 marca

Myśl o innych. Twoje serce będzie z ciebie zadowolone. Uwolnij innych z letargu. Twój Bóg będzie z ciebie zadowolony.

Jak osiągnąć brak przywiązań? Dzięki aspiracji. Brak przywiązań nie oznacza odcięcia wszelkich relacji. Brak przywiązań to zrozumienie prawdy na jej właściwym poziomie. Brak przywiązań daje jedność z ludzkością na mocy naszego wewnętrznego życia. Źle rozumiemy słowo"przywiązanie" i boimy się go, bo czujemy, że przekształcając przywiązanie, coś niszczymy. Lecz my nie niszczymy. Tak naprawdę wtedy dopiero łączymy się z innymi w świecie wewnętrznym na poziomie oświecających i wyzwalających dusz. To czyni nasza aspiracja. Im bardziej aspirujemy, tym większa staje się nasza wizja. Ta wizja to nasza prawdziwa rzeczywistość.

Uchwyt przywiązania
Może cieszyć mnie przez ulotna chwilę.
Lecz objęcia braku przywiązań
Z łatwością i pewnością mogą mnie cieszyć
I będą mnie cieszyć przez całe życie.

17 marca

Medytuj, medytuj, medytuj! Zwróć więcej uwagi na swoją medytację. Spędzaj więcej czasu medytując. Medytuj z głębi duszy, z modlitwą i poświęceniem.

W tym świecie robimy wszystko z miłości. Robimy coś dla ludzi, dla naszych krewnych, naszych dzieci, ponieważ ich kochamy. Zdobywamy różne umiejętności, ponieważ to nas naprawdę interesuje. Jeśli czujemy, że naprawdę kochamy medytację, z łatwością będziemy medytować. Powinniśmy rozwinąć w sobie miłość do medytacji. Medytacja nie jest przedmiotem. Jest podmiotem. Cieszy nas studiowanie historii, ponieważ jest w nas miłość wiedzy dotycząca wielkich wydarzeń na świecie i wielkich postaci historycznych. Podobnie, jeśli mamy prawdziwą miłość do Boga, będziemy robić to, co niezbędne, aby Go kochać. Zaczniemy medytować.

Tylko szybkie przypomnienie o medytacji.
Medytuj z głębi duszy,
Podbijesz z łatwością noc ignorancji.
Tylko szybkie przypomnienie o medytacji.
Medytuj bezwarunkowo,
Podbijesz na zawsze Najwyższego Pana.

18 marca

Jeśli stale cieszymy się dobrymi myślami, boskimi, czystymi myślami, wtedy negatywne siły nie będą z nami przebywać.

Każdego dnia, wcześnie rano, co najmniej przez pięć minut powinniśmy praktykować pozytywne myślenie, pozytywną wolę, pozytywną moc. Co oznacza pozytywna moc? Oznacza Prawdę, która w nas istnieje i jest urzeczywistniana. Poczujmy, że Prawda jest już ucieleśniona, Ostatecznie poczujemy, że Prawda musi być objawiona i zamanifestowana w nas i poprzez nas. Wówczas nie będzie negatywnych sił, które mogłyby nam przeszkodzić albo zniszczyć naszą aspirację. Bardzo często pozwalamy, aby atakowały nas negatywne siły. Jeśli nie damy im szansy, będą się trzymać tysiące kilometrów od nas.

Po prostu bardziej kochaj wyższe życie,
Niższe życie automatycznie cię opuści.

19 marca

Łaska boga może zetrzeć twoją przeszłość i zrobi to, jeśli jesteś gotowy ujrzeć i przekroczyć fakty swego obecnego życia.

Kiedy uczyniliśmy coś złego, a wiemy, że jest ktoś, kto posiada nieograniczoną Łaskę, nieograniczone Współczucie, szukamy u Niego ratunku. Musimy jednak uświadomić sobie, że ni powinniśmy robić złych rzeczy, bo odpowiemy za nie zgodnie z prawem karmy, działania. Jeśli wciąż będę czynić złe rzeczy, czy mogę oczekiwać lepszego, bardziej spełniającego życia? Nie, muszę za swe uczynki zapłacić. W każdej chwili Bóg daje mi szansę – mogę zrobić coś dobrego lub, jeśli zaprzyjaźnię się z ignorancją, coś złego. Zależy to ode mnie. Gdy zrobię coś dobrego, naturalnie w moim życiu będzie Światło Boga, Pokój, Zachwyt, Harmonia i doskonałość. Gdy zrobię coś złego, będę musiał zapłacić cenę wyznaczoną przez prawo karmy.

Żadne doświadczenie nie jest swobodne w zewnętrznym życiu.
Żadne doświadczenie nie jest swobodne w wewnętrznym życiu.

20 marca

Traktuj swoje ziemskie obowiązki jak boskie obowiązki. Zobaczysz, że Bóg jest odpowiedzialny za owoce twych działań.

Jeśli poddałeś Bogu wszystko, co masz i czym jesteś, możesz się przekonać, że Bóg jest odpowiedzialny za wszystko, co robisz. Gdy czujesz, że jesteś odpowiedzialny za swoje dzieci, swoich rodziców, przyjaciół, gdy czujesz, że to ty musisz zapalić w nich płomień aspiracji albo oświecić ich ciemną naturę, mylisz się. Sam nie będziesz miał spokoju ani nie będziesz w stanie ofiarować go żadnym dzieciom Boga na ziemi. Bóg jest odpowiedzialny. Bóg jest niezbędny. Ty musisz pracować z uduchowieniem, oddaniem i bezwarunkowo, aby w każdej chwili widzieć Boga w każdej ludzkiej istocie. Jedynie poprzez świadome, i nieustanne poddawanie się Woli Boga będziesz mógł to poczuć.

Teraz, kiedy stałeś się wschodem słońca swego poddania,
Bóg ofiarowuje ci
Niebo Nieśmiertelności Swego Serca.

21 marca

Kiedy mam dobre myśli, czuję, że człowiek nie jest całkiem zły.

Bóg dał nam inteligentny umysł. Dał nam zdrowe ciało. Dał nam silny wital. Dał nam wiele rzeczy, które możemy podziwiać. Dał nam chłonność. Napełnijmy nasze naczynie po brzegi dobrymi myślami, boskimi myślami. Bóg dał nam potencjał, możliwości i sposobności, abyśmy rozwinęli nasze dobre cechy. Jeśli jesteśmy naprawdę szczerzy, poczujemy, że Bóg daje nam więcej błogosławieństw, niż możemy przyjąć – ponad nasze możliwości i ponad nasze potrzeby.

O poranku Bóg błogosławi mnie czystymi motywami.
W południe Bóg błogosławi mnie czystymi myślami.
Wieczorem Bóg błogosławi mnie niezwykłymi nagrodami.

22 marca

Poprzez poczucie winy nie zdobędziesz światła ani mądrości.

Zrobiłeś coś złego, więc teraz spróbuj zrobić coś dobrego, boskiego. Wykorzystałeś tę sekundę, tę minutę. Użyłeś jej w dobrym lub złym celu. Jeśli użyłeś jej niewłaściwie, kolejną minutę wykorzystaj w boski sposób. Co się stanie, jeśli użyjesz jej dobrze, nie myśląc, że wcześniejszą chwilę wykorzystałeś źle? Twoja pozytywna siła, siła robienia dobrych rzeczy, zadziała w pełni, w całości. Gdy będziesz miał poczucie winy związane z wcześniejszą chwilą, wtedy stracisz w ciemności połowę swej mocy w momencie, gdy jesteś zdeterminowany zrobić coś dobrego. tylko połowę swej mocy wykorzystasz w dobrym celu. Spróbuj więc w tej właśnie chwili skoncentrować całą swoją siłę i zetrzeć poprzednie błędy.

Słoneczna droga do realizacji Boga
Polega na całkowitym zapomnieniu
I mądrym wybaczeniu przeszłych błędów.

23 marca

Nie myśl o przeszłości. Idź naprzód z cichym umysłem i niech cię nie wiążą wspomnienia.

Jeśli ktoś bawi swymi złymi uczynkami lub się nad nimi zastanawia, wzmacnia swoje poczucie winy. Myśli on "Żałuję", ale dlaczego miałby żałować? Jeśli mamy zdolność do zrobienia czegoś złego, mamy też zdolność do zrobienia czegoś dobrego. Skupiając całą uwagę na dobrej rzeczy, powiększamy swą pozytywną moc. Poczucie winy, stałe uczucie, że powinniśmy przepraszać, przenika, niestety, cały świat zachodni. Jeśli mym źródłem jest Bóg, absolutne nieskończone Światło, jeśli wiem, że z Niego pochodzę, to któregoś dnia będę musiał do Niego wrócić. W czasie pobytu na ziemi miałem kilka niezdrowych, nieaspirujących i destrukcyjnych doświadczeń. Muszę się ich pozbyć. Muszę mieć spełniające doświadczenia życiowe. Muszę koncentrować się jedynie na dobrych, boskich rzeczach, które mnie spełnią, a nie na przeszkodach na mojej drodze.

Oko Współczucia Boga daje nam
Nie jedną szansę,
Lecz niezliczone szanse,
Byśmy zmienili naszą złą orientację.

24 marca

Wewnętrznie z głębi duszy i nieustannie kocham. Zewnętrznie daję szlachetnie i bezwarunkowo.

Szukając wewnętrznego światła nie musimy wcale rezygnować z materialnego życia. Musimy żyć na ziemi. Jeśli zrezygnujemy z członków rodziny, dzieci, rodziców i naszych najdroższych, jutro zrezygnujemy także z wewnętrznego żucia. Co wtedy nam zostanie? Gdzie jest Bóg? Bóg jest w każdym z nas. Z czego zatem mamy zrezygnować? Mamy zrezygnować z ignorancji. Mamy zrezygnować z więzów. Mamy zrezygnować z pokus, własnych pokus i innych nieboskich rzeczy. Lecz jeśli mówimy, że musimy zrezygnować z ziemskiego istnienia, by zrealizować Boga, popełniamy błąd. To nie jest wcale potrzebne. Bóg jest na ziemi tak samo, jak w niebie.

Utrzymuj swe wewnętrzne życie w świętości,
A nie w tajemnicy.
Utrzymuj swe zewnętrzne życie w uduchowieniu,
A nie w potędze.

25 marca

Jeśli chcesz Boga, musisz żyć prostym życiem.

Doba ma tylko dwadzieścia cztery godziny. Kiedy one miną, nigdy nie powrócą. Jeśli zmarnowałeś godzinę, straciłeś ją na zawsze. Nie będziesz zdolny jej odzyskać. Musisz zdecydować, na co wykorzystasz każdą ulotną chwilę – na ziemskie przyjemności czy dla boga. Jeśli poczujesz, że twoją pierwszą, główna potrzeba jest Bóg, wtedy uprościsz swe życie i nic nie będzie cię rozpraszać czy kusić. Jeśli wciąż koncentrujesz uwagę na rzeczach, które cię kuszą, świadomie i stale opóźniasz swój duchowy postęp.

Jeśli twym przeznaczeniem jest
Zrobienie czegoś wielkiego dla Boga,
Wtedy życie pragnień
Nie jest dla ciebie.

26 marca

Każdy rodzaj duchowej dyscypliny ma dwa niezbędne i nierozłączne skrzydła: całkowitą cierpliwość i pewne zdecydowanie.

Na początku życia duchowego muszę wybrać wartość, która jest najważniejsza i najbardziej spełniająca. Nazywam to samodyscypliną. Potrzebujemy zdyscyplinowanego życia. Nasz umysł jest ofiarą zwątpienia, zdenerwowania, złości i tak dalej. Zdyscyplinowane życie ma inny przebieg, pełne jest radości i pokoju. Zdyscyplinowane życie jest wynikiem nieustannej praktyki. Nikt nie może stać się mistrzem świata w jednej chwili. Co oznacza praktyka? Oznacza cierpliwość. Cierpliwość nie jest słabością – jest dynamiczna, jest oświecająca. Potrzebujemy cierpliwości, aby zdyscyplinować swoje życie. Może dziś, od razu, nie jest to jeszcze możliwe. Lecz jutro będzie możliwe.

By zwiększyć
Mój wewnętrzny zachwyt postępu,
Muszę powtórnie zwrócić uwagę
Na samodyscyplinę w moim życiu.

27 marca

Jeśli możesz wyciszyć umysł i poprosić serce, by mówiło do Boga, jedynie wtedy zwracasz się w dobrym kierunku.

Medytacja jest jak wewnętrzne światło latarki. Kiedy wchodzisz do ciemnego pokoju z zapaloną latarką, natychmiast staje się w nim jasno. Kiedy wraz z medytacją wkraczasz do podświadomej, nieświadomej i w ogóle pozbawionej świadomości części siebie, natychmiast czujesz, że sita w nich światło. A kiedy świta światło, boskość, która jest ciszą w nas, od razu uzyskuje sposobność uniwersalnej ekspansji.

Każdego dnia módl się
Do Najwyższego Pana,
By objawił w tobie wewnętrzne Słońce
Ono zaćmi
świecę chaosu twego umysłu.

28 marca

Życie piękna to życie pokoju.

Pokój jest nie tylko nieobecnością wojny, pokój jest manifestacją naszej nierozdzielnej jedności ze wszystkim. Ta jedność jest nie tylko jednością skończonego z e skończonym, lecz także skończonego z nieskończonością. Kiedy skończona forma identyfikuje siebie z Nieskończonością, piękno Nieskończonego przekształca oddech skończonego, zaś piękno ziemi i Niebios łącza się. Piękno ziemi to uduchowiony płacz, piękno Nieba to uduchowiony uśmiech. Kiedy płacz ziemi i uśmiech Nieba łączą się, świta doskonałe piękno.

Kiedy me serce śni o pokoju,
Śpiewa moje życie zachwytu.

29 marca

Zdyscyplinowane życie może powstać tylko z jednego: z naszej aspiracji, naszego wewnętrznego płaczu.

Kiedy pragniesz zewnętrznych rzeczy, czasami je otrzymujesz, a czasami nie. Lecz gdy twój wewnętrzny płacz jest szczery, widzisz, że świta w tobie spełnienie. Dziecko chce mleka. Płacze w swej kołysce w pokoju. Matka może być w kuchni, lecz gdy słyszy płacz dziecka, biegnie do niego natychmiast. Dlaczego? Czuje ona, że płacz dziecka jest prawdziwy i szczery. podobnie w życiu duchowym musimy płakać wewnętrznie. Wówczas nie ma znaczenia, kiedy płaczemy. Może o pierwszej, może o trzeciej po południu, rano albo wieczorem. Nasz wewnętrzny płacz o każdej godzinie dosięga Boga, a Bóg na pewno go spełni.

Nigdy nie pozwalaj,
Aby wysechł strumień łez
Twego serca.
Nigdy!

30 marca

W ciszy serca doskonałość twego życia nie pozostanie odległym wołaniem.

Jeśli ktoś pragnie dyscypliny, jeśli kogoś rozczarowało własne życie i czuje on, że zdyscyplinowanie przyniesie mu prawdziwe spełnienie, doskonałość i satysfakcję, Bóg na pewno pomoże temu właśnie poszukującemu. Jeśli ktoś odczuwa wewnętrzny płacz, nic na ziemi nie będzie mu odmówione. Spełnienie nie ominie poszukującego duchowo, w którym jest wewnętrzny płacz.

Światła Współczucia Boga nic nie zniechęci,
Nieważne, jak zły byłem wczoraj,
Nieważne, jak bezużyteczny jestem dzisiaj,
Światło wie bowiem,
Że ucieleśniam Kosmiczną Wizję
Obietnicy Doskonałości-Manifestacji.

31 marca

Dobrze jest kontrolować pragnienia. Lepiej nie posiadać przywiązań. Najlepiej doznać przebudzenia ze snu natury.

Istnieje ogromna różnica pomiędzy przyjemnością, a radością. Ludzki świat, zewnętrzna świadomość dążą do przyjemności. Za każdym razem, gdy przyjemność jest spełniona, widzimy, jak z przyjemności rodzi się frustracja. Jeśli zaś czujemy, że radość pojawia się w naszym życiu, wtedy rośnie ona i staje się większą radością, ogromną, nieskończoną radością. Kiedy medytujemy pięć albo dziesięć minut, przepełnia nas wewnętrzna radość. Kiedy myślimy o zakupie Cadillaca czy innej rzeczy, spełniamy tylko swoją przyjemność. Zaraz potem jesteśmy sfrustrowani, bo samochód, który kupiliśmy nie jest wystarczająco duży i od razu chcemy czegoś wygodniejszego. Oczywiście nie będziemy zadowoleni szukając komfortu poprzez spełnianie pragnień. Lecz gdy szukamy wewnętrznej radości, zawsze biegniemy ku spełnieniu, ponieważ wewnętrzna radość chce tylko spełnić Boga. Jedynie spełniając Boga, spełniamy siebie.

Dopóki nie będziesz zawsze ostrożny
W życiu duchowym,
Może cię zmyć
Nagły potop pragnień.